Moeten wij voldoen aan het verzoek van het bestuur van de VVE?

2 reacties

Wij worden door het bestuur van de VVE verzocht de constructie op ons balkon(
2 hangende vogelvoederhuisjes, 1 bamboehanger en 1 sierlantaren)
te verwijderen.

Wij wonen in een nieuwbouw appartementen complex sinds vorig jaar mei.

Vorig jaar zomer hebben we aan de onderkant van het balkon boven ons een paar
vogelvoederhuisjes opgehangen
een bamboehanger en een sierlantarentje.

In maart dit jaar tijdens een algemene leden vergadering van de VVE werd
vermeld dat als je
van plan bent om wijziging aan te brengen aan gemeenschappelijk eigendom,
hier vooraf goed keuring moet
hebben van het bestuur cq de algemene vergadering.

Gisteren kreeg ik een brief in mijn brievenbus met het verzoek om onze"
constructie" te verwijderen conform artikel 25 en 26
van het Huishoudelijk reglement.

Art. 25:Eigenaren/gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering geen
veranderingen in het gebouw
aan brengen waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan
gewijzigd zou worden. De toestemming
kan niet worden verleend indien de hechtheid van het gebouw door de
verandering in gevaar wordt gebracht.

Art. 26:Iedere op-,aan of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is
verboden.
Toestemming door de vergadering kan slechts worden verleend onder voorbehoud
dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd voor rekening, risico en onderhoud van de aanvrager met vrijwaring
tegen gevolgschade voor de leden van de vereniging.

Mijn vraag is dus ben ik verplicht om het weg te halen, daar het ons inziens
geen gevaar opleverd voor hechtheid van het gebouw en
ook geen verandering is voor het architectonisch uiterlijk.

woensdag 29 juni 2011