onroeren goed door erfenis verkregen, tuin op stukje grond van de buren

1 reactie

Door erfenis eigenaar geworden van het huis van mijn schoonouders.
In 1987 is dit op naam komen te staan van hun enigste zoon, mijn echtgenoot,.
schoonouders hebben aantoonbaar vanaf 1987, 23 jaar een stukje grond (+/-20m2) van de buurman als tuin ingericht
In 1999 overleed hun zoon, en mijn man, waardoor ik via erfenis eigenaar geworden van dit perceel.
In dat jaar heb ik bericht ontvangen van de buurman dat de grenzen anders lopen dan de geplaatst erfafscheiding.
Dit jaar overleed de laatste schoonouder, zodat het pand nu vrij is om te verkopen.
Nu maant de buurman mij om het stukje tuin schoon op te leveren, en de erfafscheiding op de juiste plek te zetten.
Ik wil dit beroepen op het verjaringsrecht.
Heb ik daar gelijk in?
Zo niet, wie moet dan voor de kosten opdraaien voor het schoonmaken/opruimen van deze strook grond?

maandag 27 september 2010