Onvoldoende mogelijkheid realiseren voldoende afschot in bestrating tuin. Wat te doen?

1 reactie

Als kopers van een woning in een project van 32 woningen met achtertuin én gemeenschappelijk (mandelig) binnenterrein, komen wij bij/na oplevering op het volgende probleem met de ontwikkelaar/verkoper. Het mandelig binnenterrein (waarop alle achtertuinen uitkomen) is dermate hoog bestraat met de gemeenschappelijke achterpaden, dat wij onvoldoende afschot kunnen realiseren in onze eigen achtertuinen.

Verkoper/ontwikkelaar stelt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de afwatering in de eigen achtertuinen en dat dit probleem opgelost kan worden door middel van bijvoorbeeld drains in de achtertuinen die worden aangesloten op de (regen)afvoerpijpen van de bergingen, die ondergronds zijn aangesloten op de afvoerpijpen van de kolken in de achterpaden. Mij lijkt dat het duidelijk is dat er een probleem is dat niet op ons als kopers mag worden afgewenteld. Waarmee kan ik de ontwikkelaar dwingen de achterpaden te verlagen (kolken zijn wel een stuk lager, waardoor er ook enorm veel afschot in slechts het achterpad is verwerkt) zodat wij voldoende afschot kunnen realiseren in onze achtertuin om geen problemen te krijgen bij aanleg van een 'gewone' tuin. Ik kan niet zozeer iets over normen vinden in het bouwbesluit, klopt dat? In de koopovereenkomst staat ook niet letterlijk dat bij aanleg van tegels in je tuin - met voldoende afschot - de aansluiting op de achterpaden moet worden kunnen gerealiseerd, zonder verspringing in hoogte.

donderdag 23 juli 2015