onze woning wordt gerenoveerd,moeten dus ook 4weken naar een wisselwoning,de verhuurder wil ons afschepen met een vergoeding van 798 euro inplaats van de wettelijke vergoeding van ruim 5300 euro met beroept zich op een afgesloten convenant met de R.M.W.L

0 reacties

Er is een convenant afgesloten met de raad voor medezeggenschap wonen en leven,dat is volgens de verhuurder de reden voor deze lage vergoeding,ik vraag mij af of dit zomaar kan,volgens mijn inlichtingen is nooit met de bewoners gesproken of men akkoord is met dit convenant

dinsdag 23 maart 2010