Oplevering mandeliggebied nieuwbouw

0 reacties

In december 2005 is onze nieuwbouw woning opgeleverd. Als onderdeel van de koop/aanneemovereenkomst is opgenomen dat wij voor 2/37 deel eigenaar zijn van het mandeliggebied rondom onze woning. Door het intreden van de economische crisis zijn de deelgebieden die rond ons huis lopen nog niet verkocht. Hierdoor zijn de andere eigenaren van het mandeliggebied nog niet bekend. Nu is het probleem alsvolgt:

De projectontwikkelaar weigert het mandeligegebied achter onze woning te bestraten met de definitieve bestrating. Als argument geven zij aan dat ze eerst de deelprojecten die aansluiten op dit gebied gebouwd moeten hebben omdat ze anders de staat weer open moeten breken als ze de nutsaansluitingen moeten gaan realiseren.

Zoals wij onze woning hebben gekocht zou onze woning staat aan een doodlopend hofje waarbij alleen toegang zou zijn voor de eigenaren die achter hun woning moeten parkersn. Door de vertraagde bouw (inmiddels een vertraging van 4 jaar en er is nog geen zicht op verkoop laat staan de bouw ervan) is er geen sprake van een "doodlopenende"straat, maar van een doorgaande weg naar de hoofdweg. Hier wordt dan ook onrechtmatig gebruik van gemaakt door derden (rijden en parkeren).

Inmiddels zijn we vele brieven aan de projectontwikkelaar verder, met zovele inhoudloze antwoorden van hun kant. Tevens hebben wij contact gehad met de gemeente, zij geven aan dat ze niets voor ons kunnen betekenen. De laatste toezegging die gedaan is, is dat uiterlijk op 28 mei 2010 het mandeliggebied rondom onze woning opgeleverd zou worden inclusief de stukken waar de gemeente aansprakelijk is voor het onderhoud. Nu blijkt de de riolering onder ons mandeliggebied doorloopt, waardoor de gemeente dus ook een belang heeft! Zij heeft in eerste instantie afgedwongen dat alle definiteive bestrating aangelegd moet zijn alvorens zij de overdracht van de riolering en openbare gedeelten aan hen accepteren. De projectontwikkelaar heeft de gemeente inmiddels overtuigd dat ze niet kunnen opleveren vop 28 mei, maar dat ze afwachten tot de overige deelgebieden verkocht en opgeleverd zijn. Dit kan dus nog wel minstens 1.5 jaar duren.

In hoeverre staan wij in ons recht ten aanzien van het opleveren van ons mandeliggebied met de definitieve bestrating en "doodlopende weg"? Hoelang is uitstel van de oplevering redelijk nu wij al bijna 5 jaar geleden onze woning opgeleverd hebben gekregen en de andere projecten niet verkoopbaar blijken te zijn, zeker nu dit ten koste gaat van ons woongenot?

vrijdag 2 april 2010