Perceel grootte was incorrect bij verkoop van huis. Wie is verantwoordelijk voor de kosten?

3 reacties

Medio 2008 had ik mijn woning met ondergrond en tuin te goeder trouw verkocht.
ln de tuin bij de woning stond op dat moment een blokhut. De huidige bewoner heeft de woning met ondergrond en tuin gekocht in de veronderstelling dat de strook grond waarop de blokhut stond bij het gekochte hoorde. Zelf had ik alles ook gekocht in 2005 in de veronderstelling dat de strook grond bij het huis hoorde.
Onlangs echter had de koper van de gemeente vernomen dat de strook grond waarop de blokhut stond eigendom was van de gemeente. De gemeente heeft de bewoner toen voor de keuze gesteld om de grond terug te geven danwel om deze te kopen. De bewoner heeft er toen voor gekozen om de grond te kopen.
Aangezien ik niet op de hoogte was van het feit dat de strook van de gemeente was had ik de woning met de tuin onbedoeld als één geheel gepresenteerd. Volgens de tegenpartij heb ik daardoor tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst. Ook heb ik volgens de tegenpartij de mededelingsplicht geschonden door niet te informeren dat de betreffende strook niet mijn eigendom was. Mijns inziens ben ik echter niet tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst aangezien ik niet op de hoogte was van het feit dat de strook grond waarop de blokhut stond eigendom was van de gemeente. Tevens ben ik van mening dat ik dus ook de mededelingsplicht niet heb geschonden aangezien ik niet op de hoogte was van desbetreffend feit en het pand dus te goedertrouw heb verkocht.
Ik heb verschillende document die mijn onwetendheid beamen (foto’s van brochure toen ik het huis met tuin gekocht hebben, lijst van roerende zaken waarop tuinhuis vermeld staat van mijn koopcontract van het huis alsmede email correspondentie met de verkopende makelaar waarin het tuinhuisje wordt vernoemd). Mijn vraag is nu of ik hiermee sterk genoeg sta om de bewoner niet tegemoet te hoeven komen of dat ik de bewoner de gehele koop van de extra grond zal moeten vergoeden.
Bij voorbaat dank.
Rob

woensdag 13 mei 2015