proceskosten

1 reactie

Geachte heer, mevrouw

In het kader van de Herinrichting Roden-Norg heeft de herinrichtingscommissie een oprijlaan die mijn eigendom was toebedeeld aan de gemeente Noordenveld. Ik heb hier vanaf 1994 al bezwaar tegengemaakt. Nadat deze zaak is voorgelegd aan de rechtbank te Assen heeft deze uiteindelijk geoordeelt dat deze grond mijn eigendom blijft.
Ik heb in deze procedure de herinrichtinscommissie aansprakelijk gesteld voor de juridische kosten. Ik heb steeds de procedure zelf gevoerd.
De rechtbank heeft de herinrichtingscommissie veroordeelt om alleen de griffiekosten ad € 254,-- aan mij te vergoeden. In totaal heb ik een claim ingediend van ongeveer € 6000,--. Volgend de regeling vergoeding proceskosten bestuursrecht heb ik toch ook recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten en verletkosten.
Hoe kan ik deze kosten verhalen op de herinrichtingcommissie?

zondag 28 maart 2010