Recht van overpad?

2 reacties

Geachte medewerker,

Binnenkort zal de gemeente Oegstgeest een sloot gaan graven om het wateroverlast in mijn wijk te verminderen. De toekomstige actie van de gemeente werd afgedwongen door een organisatie waarvan ik mede een bestuurslid ben, het SBDO (www.sbdo.nl). De samenspraak met de gemeente Oegstgeest is beroerd maar wij staan een open discussie voor.
Een van de grotere partijen binnen de raad is helaas niet voor acute actie hoewel het WaterActiePlan in 2009 al unaniem in de raad werd aangenomen. Deze partij is voornemens om de grond, grenzend aan de toekomstige sloot te gaan bebouwen met woningen. Helaas is de oppervlakte te beperkt om qua aantal te bouwen woningen goed uit de kosten te komen. Zodoende wenst men geen grond af te staan om waterbergend vermogen te realiseren. Gelukkig werd dat begin dit jaar door de Raad van State van tafel geveegd.

De sloot zal gesitueerd worden op een smal groenstrookje dat achter mijn woning langs loopt. Deze groenstrook voorziet eveneens in een pad dat mijn buurvrouw gebruikt om deels via mijn tuin haar woning aan de achterzijde te verlaten. Deze situatie bestaat al sinds de bouw van de woningen (1934). De Gemeente Oegstgeest heeft nooit de groenstrook onderhouden (op een enkele boom na welke gevaar opleverde voor de omgeving), noch het pad dat wij als buren gebruiken. Zij zijn wel op de hoogte van het gebruik van de groenstook als achteromgang en gedogen dat.

Mijn vraag aan u is of de gemeente Oegstgeest een sloot kan aanleggen waarbij het vervolgens onmogelijk wordt om via (deels) mijn tuin en (deels) via de gemeentelijke grond nog achterom in onze woningen te kunnen komen. Uiteraard heeft mijn buurvrouw recht van overpad maar dat loopt dus slechts gedeeltelijk over mijn grond.
Alhoewel ik op zoek ben geweest of er ruimte dient te blijven tussen de slootkant en mijn tuin, heb ik daar niets over kunnen vinden.

Vriendelijke groeten, Philip Pieterse

dinsdag 9 november 2010