recht van overpad

3 reacties

door ruilverkaveling is het recht van overpad voor de buren over onze grond vervallen. zonder dat wij dit wisten. Nu het huis verkocht is, krijgt de verkoper niet hele verkoopbedrag,maar blijft een deel in depot bij de notaris. Ik wil eigenlijk niet opnieuw dat recht verlenen, omdat ons huis dan toch minder waard wordt. Maar de verkoper stelt het op prijs als wij het wel doen, omdat hij dan zijn geld krijgt.Zijn wij wettelijk of moreel verplicht dit te doen.En moeten beide partners tekenen voor deze overeenkomst?

maandag 22 november 2010