riool verstopt, gezamenlijk riool wat overgaat in gemeentelijk riool, een ieder mee betalen?

1 reactie

Het volgende is er aan de hand:
In 1,5 jaar hebben we voor de 2e keer het riool laten ontstoppen.
Na de buren in kennis gesteld te hebben (1 was met vakantie) is het riool ontstopt.
In het koopcontract wat wij hebben staat het volgende met betrekking tot het riool:
"Dat ten behoeve van het verkochte en ten laste van de aan de gemeente Alphen aan den RIjn...percelen wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van de riolering tot lozing van Faecaliën, closet-, menage en regenwater door het bestaande rioleringsstelsel, goten en putten naar het hoofdriool. In de kosten van onderhoud, vernieuwing en schoonmaking van voormeld rioleringsstelsel, goten en putten moeten door de profiterende eigenaren worden bijgedragen."
Nu wil het feit dat er 6 woningen in het blok zitten, er per 2 woningen 1 afwatering is voor het regenwater.
1 van de woning-eigenaren is niet van plan mee te betalen omdat hij zelf aangeeft een eigen riool aansluiting heeft op het hoofdriool en geen "eigen" regenwater afvoer heeft. Hiervan zijn wij niet op de hoogte gestelt in het koopcontract. Ook de directe buren zijn niet op de hoogte gesteld door de andere buren over het riool.
Nu is onze vraag:
1. had hij een ieder in kennis moeten stellen, dan wel vast laten leggen bij een notaris?
2. in hoeverre staan wij in ons recht om de kosten mede op hem te laten verhalen. (delen door 6, ivm 6 woningen)

woensdag 6 oktober 2010