Verkoper en koper akkoord, wachten op afspraak voor ondertekenen voorlopige koopakte... derde partij gemeld afspraak vervalt?

1 reactie

VRAAGSTELLING
Verkopende en kopende partij zijn het eens m.b.t. het voorlopige koopakte en makelaar geeft aan hiervoor een afspraak te maken om dit door beide partijen te laten ondertekenen. 1 werkdag later belt de makelaar i.p.v. door te geven wanneer de datum voor ondertekening plaats vindt dat er een derde partij zich heeft gemeld. (zie onderstaand de situatie).... Kunnen wij als kopende partij hier nog iets aan doen?

Voortraject PROBLEEM
1. Wij hebben een woning gezien die al 1,5 jaar te koop staat, deze willen we graag kopen!
2. Wij hebben voorlopig koopakte ontvangen en hebben hier wat ontbindende voorwaarden in opgenomen zoals o.v.b. verkoop eigen woning en financiering.
3. Verkoper is akkoord gegaan met de voorwaarden (Notaris is verkoper deze heeft volmacht gekregen gezien het om een erfpacht gaat)
4. De makelaar (in dienst van verkoper) heeft op vrijdag 31 juli aan gegeven dat hij z.s.m. ons een datum aangeeft waarop wij het voorlopig koopakte kunnen tekenen

PROBLEEM:
5. De makelaar belt ons op dinsdag 4 augustus (1 werkdag later) met de mededeling dat een derde partij (koper) zich heeft gemeld en dat deze een bod heeft geplaatst die de verkoper heeft geaccepteerd.
6. De makelaar geeft aan dat wij tot de volgende 12:00 uur de tijd hebben om te beslissen of we verder willen of niet maar dan MOET WEL de ontbindende voorwaarden van o.v.b. van financiering en verkoop eigen woning een de voorlopig koopakte.
7. Koper (wij) geven aan bij de makelaar dat we toch 48 uur hebben om over punt 6 te beslissen.
8. Makelaar geeft aan dat het voorlopig koopakte nog niet getekend is en punt 7 niet geldig is!

Zoals u leest geeft makelaar op vrijdag aan afspraak te maken voorlopig koopakte te ondertekenen en het daarop eerst volgende contact is dinsdag met de kopende partij (ons) om door te geven dat er een derde partij is, hoe zou u om gaan met deze situatie?

dinsdag 4 augustus 2015