Verkoper zijn het oneens met ons beroep op ontbindende voorwaarde

1 reactie

Wij hebben een beroep op de ontbindende voorwaarde van hypotheekfinanciering gedaan (daar nu blijkt ivm buitelandse hypothecaire lasten wij een hypotheekafwijzing hebben gekregen), dit is allemaal netjes gedocumenteerd, op tijd aangetekend bezorgd e.d.

Nu kregen wij een brief van de advocaat van de verkopers dat wij niet de juiste papieren hebben gestuurd - zij moeten nl een Hypotheekaanvraag van ING hebben. ING had al gezegd, dat ING niet een zogenoemd document heeft (athans niet in papiervorm) en dat heb ik de bijgaande brief aan de makelaar uitgelegd, met het verzoek contact op te nemen met ING. Op advies van ING hebben we een kopie van de adviesovereenkomst, hypotheeknummer en salarisstroken overhandigd (als per voorwaarden van het contract).

Onze adviseur bij ING heeft nimmer een dergelijk probleem meegemaakt - en vraag zich nu af of wij daadwerkelijk als ons lief en leed ivm financiele zaken op de tafel bij de advocaat van de tegenpartij moeten leggen, om te bewijzen dat wij daadwerkelijk alles hebben aangelevered om een hypotheek te verkrijgen (wat we hebben gedaan).

Het blijkt dat de huidige verkopers al eerder een koper met een hypotheekafwijzing hebben meegemaakt, en nu blijkt (uit ons onderzoek dat er asbest in het zit, er is verzakking en diverse andere bouwtechnische problemen), dat de verkoper nu ons in gebreke wil stellen, omdat zij (naar mijn mening) nu aan een woning vastzitten waarvan zij nu niet langer "niet op de hoogte zijn van de diverse gebreken".

Ik heb het gevoel dat we gewoon door de makelaar zijn genaaid (die een bouwkundige keuring "niet nodig vond" (!!!) - voor een huis uit 1915 is helemaal kolder!

We hebben twee weken om een hypotheekaanvraag aan de advocaat te overhandigen, maar ik ben eigenljik niet bereid om al onze financien bij een derde partij (anders dan ING) op tafel te leggen.

advies graag!

donderdag 1 mei 2014