vervangen oude berging

2 reacties

Geachte heer/mevrouw,

In mijn straat wonen mensen die hun huis huren en een aantal bewoners hebben het huis gekocht middels de koopgarant optie. In de koopakte staat aangegeven dat de berging op het moment van eigendomsoverdracht, wordt gesloopt en vervangen. De woningcoörperatie vraagt hierbij onze medewerking. Nu anderhalf jaar later is deze afspraak nog steeds niet gerealiseerd. Reden worden aangekaart zoals bouw- sloopvergunning, bepaalde buren die toch niet mee willen werken. Dit zijn dan vnl. de huurders. En vervolgens is de winter een oorzaak. Toen zou het in het voorjaar uitgevoerd worden en nu wordt het na de bouwvak-vakantie.

Kan dit zomaar en wat betekent het juridisch als het wel in de koopakte staat en niet volgens afspraak wordt uitgevoerd.

dinsdag 18 mei 2010