Vragen als de kadaster zeker fout gemaakt heeft en wat moet er daarna doen en hoe?

5 reacties

Na goed gemeten tussen twee schuren is de afstand van 705 cm; Dus het wordt twee schuren op een gemiddelde afstand gemaakt: 352,5 cm per erfgrond. Dat wil goed zeggen van mijn schuur tot de erfgrens is 352,5 cm en mijn buurman ook 352,5 cm. Wij wonen allebei in de Rijenwoningen. Maar de kadaster had wel wat fout gemeten, hoewel ik niet verder verklaren kon. Ik vermoed dat mijn buurman tijdens bouwjaar 1975 de grenspalen van nog geen te bewonderende woning verschoven had, maar ik kon helaas niet bewijzen. Omdat de draaicirkel van de auto van mijn buurman te groot was, heeft hij misschien het paal iets verder op mijn erfgrond verschoven en geplaatst. Het was 15 cm. te veel verschoven. De kadaster heeft ook te veel 15 cm. gemeten en genoteerd en op het papier getekend.Ook goedgekeurd. Ik vind het niet juist, dat de kadaster wat gedaan had.

Ik vraag aan u: hoe en wat wordt dat ik tegen de kadaster verdedigen moet om dat te verbeteren? Vind u, dat ik naar de snelrechtprocedure tegen de kadaster moet uitvoeren? Weet u iets beter?

maandag 13 juni 2011