wanneer is er sprake van "verjaring"

9 reacties

Heb al sinds 1974 een stukje gemeentegrond in gebruik.
Omdat ik niet eerder bij machte was dit stukje te kopen,
heb ik thans te kennen gegeven een stukje "snippergroen"
te willen kopen, zodat ik "legaal" kan tuinieren.
Maar de gemeente zegt, dat "illegaal" grondbezit onmiddellijk
terug geplaatst moet worden door de lage heg en planten
te verwijderen.Als ik niet eerlijk had gevraagd dit te willen
kopen was er geen vuiltje aan de lucht geweest....
Kan ik mij beroepen op "verjaring" ?

donderdag 14 april 2011