wel of geen gevolgschade

1 reactie

Door corrosie van mijn centraleverwarmingsleiding heb ik een lekkage onder de betonnen vloer met tegels in mijn huiskamer.
De betonnen vloer heb ik op 2 plaatsen moeten openkappen om reparatie aan de centraleverwarmingsleiding uit te laten voeren.
Ik heb mijn verzekeringsagent hiervan op de hoogte gesteld en deze heeft een verzekeringsexpert ingeschakeld.
Deze expert is komen kijken en wist te vertellen dat in dit geval geen sprake was van gevolgschade omdat er geen zichtbare schade was. Hierop heb ik de vraag gesteld of het uitvoeren van de reparatie aan mijn huiskamervloer ook niet onder gevolgschade valt, zijn antwoord hierop was hetzelfde, nee.

mijn concrete vraag is:
heeft de verzekeringsexpert het gelijk aan zijn zijde, of moet ik een contaexpertise laten uitvoeren?

dinsdag 21 december 2010