Wie moet opdraaien voor de kosten als na koop van een chalet blijkt dat niet is voldaan aan wettelijke eisen ivm brandveiligheid ed?

0 reacties

Camping heeft eerst alle recreanten de keuze gegeven tussen alu caravans opruimen en van de camping afgaan of een chalet kopen/huren.
Vele recreanten zijn overgegaan tot aankoop van een kavel grond en een chalet van de campingeigenaar. Deze mensen zijn ook ingeschreven als inwoners bij de gemeente. Nu blijkt echter dat veel van deze chalets te dicht op elkaar staan, of de bijbehorende schuurtjes staan niet juist geplaatst en
ook zijn er mensen die teveel m2 van het kavel bebouwd hebben en dus schuurtje of delen van hun gekochte chalet af moeten breken. Is het niet zo, dat de gemeente de campingeigenaar toen deze zijn plannen om van de camping een resort te maken, tijdens het bouwen van al deze chalets al aan had moeten spreken. Het is wel erg gemakkelijk om nu de mensen deze chalets gekocht hebben van hun spaarcentjes, op te laten draaien voor de kosten van allerlei aanpassingen, terwijl degene die het meeste verdient hebben met de verkoop van chalets en grond, nu buiten schot blijven en geen cent hoeven te betalen. Nu komt de gemeente ineens met allerlei eisen en regels waaraan de chalets en overige bebouwing moet voldoen.
Maar ja het is natuurlijk simpeler om het bij jan met de pet te halen, die je nog gemakkelijk onder druk kunt zetten en bang kunt maken, dan om misschien wel te moeten procederen tegen geraffineerde zakenlieden. Wie kan advies geven over deze gang van zaken?

vrijdag 7 oktober 2011