Voor wie zijn de kosten van een ledenvergadering van de VVE

1 reactie

Volgens het splitsings- en huishoudelijkregelement bestaat de mogelijkheid om een VVE vegadering bijeen te roepen als appartementseigenaar als je het niet eens bent met een genomen besluit door het Bestuur. Door de mening van alle bewoners te peilen kan een besluit eventueel worden aangepast/gewijzigd. Het bestuur vindt dat de kosten van een vergadering voor de bewoner die hierom verzoekt zijn. Is dit niet in strijd met de enige keus die de bewoner mogelijk gemaakt wordt om ergens over te kunnen praten? De appartementseigenaar moet óf het besluit accepteren (dat kost hem niets) óf moet het gaan uitvechten met de andere eigenaren. Mocht dit geen baat hebben, dan mag men naar de kantonrechter.
Is het absoluut nodig om een verdagering in te lassen als je al voldoende uitleg hebt gegeven aan het bestuur? Om wat voor kosten gaat het hier?
Heeft iemand ervaring met dit soort kwesties?

woensdag 25 augustus 2010