Wijziging door projectontwikkelaar na verkrijging omgevingsvergunning

0 reacties

Mag een projectontwikkelaar, nadat de omgevingsvergunning voor de te bouwen woning is verkregen, nog veranderingen aanbrengen in het ontwerp?
Zijn zij wellicht verplicht de aanpassing te melden bij de gemeente? Zo ja, wanneer uiterlijk?

Het betreft in ons geval een aanpassing in de technische installatie.

Aanpassing van het ontwerp wat betreft de installatie is na de aanvraag omgevingsvergunning gedaan, maar overigens nog wel voor het tekenen van het koopcontract. Op zich is mij (bij het tekenen koopcontract) wel een document aangeboden waar de aanpassing van de technische installatie uit blijkt, maar het is hierin nogal verhullend beschreven. Bij nader inzien hebben we liever de installatie zoals die ook is omschreven bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Kunnen wij ons hier op (de omgevingsvergunning dus) nog beroepen.

maandag 27 juli 2015