Moet een schenking aan (achter)kleinkinderen worden verrekend met de erfgenamen in eerste lijn (kinderen) ?

3 reacties

Veronderstel, mijn ouders hebben 2 kinderen. Een van deze kinderen heeft ook 2 kinderen, het andere kind is kinderloos.
Nou hebben mijn ouders voor hun kleinkinderen gespaard en/of een gift geschonken (binnen de normen van schenkingsrecht).
Na verloop van jaren is voor elk kleinkind Euro 15.000,= gespaard cq geschonken. Heeft het kind in de eerste lijn (die dus kinderloos is) rechten tav hetgeen aan de kleinkinderen is geschonken, of hoeft dit niet verrekend te worden ?
Het kind wat kinderloos is loopt wel de helft van Euro 30.000,= mis bij een erfenis.
Aan de ander kant: zou het wel verrekend moeten worden dan zou dit een "sigaar uit eigen doos" zijn, en hebben de grootouders in feite niet gespaard voor hun kleinkinderen.
Wie kan mij hier een zinnig antwoord op geven ? THANKS

maandag 31 oktober 2011