schenking door Alzheimer patiënt

3 reacties

Onze vader is Alzheimerpatënt en opgenomen in een verpleeghuis.
De familie verneemt enige weken geleden dat een duur servies uit de nog niet verkochte woning van vader is verdwenen. Uiteindelijk geeft één van de kinderen toe het servies te hebben weggenomen. Zij zegt dat het servies een schenking van vader is en dat vader toestemming heeft gegeven het servies mee te nemen.

De 5 andere kinderen zijn het met deze gang van zaken niet eens.
En zijn van mening dat hun zuster misbruik kan hebben gemaakt van de geestelijke gesteldheid van vader. Wij vragen ons af of hier mogelijkerwijs sprake kan zijn van verduistering of diefstal. Hoe liggen de kansen als wij deze kwestie voorleggen aan de rechter?

Dank voor uw meedenken.

maandag 25 juni 2012