Teveel om in één woord te omschrijven.

4 reacties

Door mijn ouders zijn een aantal schenkingen d.m.v. schuldigerkenningen gedaan waarover jaarlijks 5% rente betaald dient te worden. De schenkingen zijn bij de notaris vastgelegd, in de aktes staat duidelijk vermeld betreffende de rente vergoeding. Een 2-tal familieleden zijn een aantal jaren terug bewindvoerders geworden. Twee jaar gelden hebben zij besloten om géén 5% rente uit te betalen maar slechts 1,2%. Door deze constructie bezit ik zogenaamd vermogen voor de belasting en krijg al jaren geen huur of zorgtoeslag, wat mij dus nagenoeg aan de financiele afgrond brengt. Ik heb deze familieleden hierover schriftelijk aangesproken, hun antwoord was dat dit mijn eigen verantwoording is! Voor de duidelijkheid; toen ik hiervoor moest tekenen bij de notaris heb ik hem gevraagd of dit consequenties zou hebben voor toeslagen ed, zijn antwoord was duidelijk NEE. Als zij de 5% rente vergoeden dan heb ik geen gapend gat in mijn financien. In de begeleidende brief van de notaris, van het testament van mijn vader staat exact; Over uw vorderingen wordt door uw moeder jaarlijks rente vergoed. Deze rente behoeft uw moeder niet daadwerkelijk aan u uit te betalen, maar wordt bijgeschreven op uw vordering. In het testament van uw vader is bepaald dat de rente in principe 6% enkelvoudig per jaat bedraagt. Enkelvoudig betekent dat de rente (jaarlijks) wordt berekend over de oorspronkelijke hoofdsom. Er is dus geen sprake van rente op rente. Nu mijn vraag kan ik een zaak beginnen om de overige 3,8%( 2x) te laten vorderen? Zo ja, wat is de voordeligste manier en de snelste manier om dit te laten vorderen. Ik heb uiteraard ook géén recht op een toevoeging voor advocaat.

donderdag 29 april 2010