Aansprakelijkheidsverzekering en het niet hebben van nota's

3 reacties

Naar aanleiding van een aansprakelijkheidsstelling door mijn buren heb ik mijn aansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld.

Onze konijnen hebben enige tijd geleden, zo is gebleken, een tunnel gegraven onder de bestraatte tuin van de buren. Daar zijn stenen weggezakt en moest herstel plaatsvinden. Dat betekende voor de buren het verwijderen van de stenen, het plaatsen van zand, aantrillen en het plaatsen van nieuwe stenen. De buren hebben er zelf voor gekozen om de hele tuin opnieuw te bestraten, in plaats van herstel van het deel waar de tunnel loopt. Dit omdat er vermoeden bij hun bestaat dat er meer tunnels lopen. Omdat ze een bestrating hadden met kleine stenen in een mooi motief met allerlei passtukken is het onmogelijk om dezelfde stenen terug te plaatsen, daarom moesten er nieuwe stenen komen.

Ze hebben zelf aangegeven dat ze ons niet aansprakelijk stellen of anderszijds vergoeding willen voor de nieuwe stenen, gezien dat hun eigen keus is. Wel wilden ze vergoeding voor het uithalen van stenen, plaatsen van zand, aantrillen en het plaatsen van de nieuwe stenen.

Dat heeft met de aansprakelijkheidsverzekering nogal wat voeten in aarde gehad. Het getaxeerde bedrag was erg laag, en de afhandeling heeft erg lang geduurd. Om verder conflict met de buren te voorkomen heb ik het initieël toegezegde bedrag van EUR 400,- zelf voorschoten, plus de helf van het verschil met wat de buren zelf vonden dat de schade was (EUR ,- ofwel aanvullend EUR 300,-).

Daarna ben ik zelf in conclaaf gegaan met mijn verzekering over de voortgang en het bedrag. Daaruit is een nieuwe beslissing gekomen, waarbij de volledige 1.000 EUR wordt toegekend. Goed nieuws. Natuurlijk vraagt de verzekeraar om de facturen na herstel. Het herstel heeft plaatsgevonden. Mijn buren hebben gekozen om e.e.a. uit te laten voeren 'zonder nota' om kosten te laten drukken, zonder dit met mij te overleggen. Er is dus niets aan facturen, hooguit een nota van de huur va een trilmachine en aankoop van wat zand.

Dat is vervelend, mogelijk gaat mijn verzekering niet uitkeren, waardoor ik mijn voorschot aan de buren kwijt ben, en de buren aanvullende vergoeding mislopen.

Ik vraag me af wat mijn rechtspositie is in deze, en wat ik het beste kan doen. Ik vind dat als ik nu geen aanspraak kan doen op vergoeding door de verzekering door het feit dat er geen nota's zijn, ik daar niet schuldig aan ben, en daarmee wil ik eigenlijk mijn voorschot terug. Dat was een voorschot, dus geen gift. Een voorschot op iets wat er nu mogelijk niet komt.

woensdag 30 oktober 2013