afvoer riool buren in mijn riool lek. wie betaalt de kosten

5 reacties

- buren hebben recht op afwatering van regenwater via mijn riool (kadastraal vastgelegd)
- buren hebben >20 jaar geleden via en door buitenmuur afvoerpijp van wastafel op ons riool laten aangesloten (afvoerpijp loopt in onze tuin). Dit is nooit notarieel vastgelegd.
- wij hebben nu schuur gebouwd langs buitenmuur waarbij we afvoerpijp gedoogd hebben.
- wij hebben nu waterschade in schuur door lekken van de afvoerpijp
++ wie moet reparatie afvoerpijp betalen en wie is verantwoordelijkvoor waterschade?

vrijdag 12 november 2010