Buren weigeren medewerking aan rioolaansluiting

0 reacties

Onze nieuwe buren kochten in 2014 van ons een deel van onze grond tbv de bouw van een nieuwe woning. Door het door hun te kopen deel loopt een rioolbuis vanaf onze woonunit naar een verderop gelegen pompput (persriool in het buitengebied). De kopers waren hiervan voor de overdracht op de hoogte. Zij hebben hun tijdelijke woonunit hier ook op aangesloten. Toen deze rioolbuis ivm de aansluiting van onze nieuwe woning iets verlegd diende te worden, weigerden de buren medewerking aan aansluiting van onze nieuwe woning hierop. Er dreigt voor ons nu een kostenpost van ca € 10.000.

In 2011 kochten wij een oude boerderij met schuren en land. Omdat de boerderij in vervallen staat was, hebben wij een woonunit geplaatst en de rioolafvoer aangesloten op de rioolbuis die afkomstig was van de boerderij. Toen restauratie van de boerderij geen optie bleek, besloten wij de boerderij met een deel van de grond te verkopen en op het andere deel een nieuwe woning te bouwen. De woonunit (en dus ook de rioolaansluiting) stond reeds op het door ons behouden perceel. Onze rioolaansluiting liep dus vanaf ons perceel door het te verkopen perceel naar een pompput ca. 100 m verderop. Enkele dagen voor het transport bezochten de kopers hetvdoor hun te kopen perceel om zich op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van nutsvoorzieningen. Ik heb ze toen rondgeleid en verteld over de aanwezigheid van de rioolbuis. Omdat zij zelf ook een tijdelijke woonunit zouden plaatsen, heb ik ze gewezen waar ze hun riool op de bestaande buis konden aansluiten.

Enkele weken later werd hun woonunit geplaatst en het riool aangesloten precies op de plek die ik had aangewezen. Ongeveer een half jaar later was de bouw van ons huis zo ver dat de rioolafvoer aangelegd moest worden. Van de gemeente hadden wij toestemming gekregen om hiervoor gebruik te maken van de bestaande aansluiting die immers reeds naar ons perceel liep. Omdat de bestaande rioolbuis onder de plek van de door hun te bouwen woning bleek te liggen (de boerderij zou gesloopt worden) heb ik buurman (buurman 1) gevraagd aan te geven hoe de rioolbuis omgelegd diende te worden. Hij heeft hierop een tekening met daarop de door hem gewenste loop van de buis naar mij gestuurd. Ca. 2 weken later kregen wij echter een mail waarin hij aangaf dat hij tegen de loop van ons riool door zijn perceel te zijn. Hij wees mij erop dat wij destijds bij de splitsing verzuimd hadden een erfdienstbaarheid hiervoor te vestigen. Van zijn bezoek aan het perceel vóór de overdracht en mijn informatie over de aanwezigheid van de rioolbuis stelt hij zich niets te kunnen herinneren, ook niet na confrontatie met zijn mail waarin hij dit bezoek met reden en datum aankondigd. Hangende de discussie waren wij gedwongen een tijdelijke bezinkput op ons eigen perceel te plaatsen.

Wij hebben buurman 1 inmiddels een alternatief aangeboden waarbij wij via het land van een andere buurman (buurman 2) een nieuwe rioolbuis zouden aanleggen, die vervolgens nog maar over een klein gedeelte het perceel van buurman 1 zou doorkruisen. Buurman 2 is hier inmiddels mee akkoord. Voor het samenkomen van de 2 rioolbuizen zouden op iedere rioolbuis een zgn controleput geplaatst worden, zodat bij eventuele verstopping onmiddellijk geconstateerd kan worden waar en bij wie de oorzaak ligt. De kosten hiervan (ca € 2.000) komen voor onze rekening. Buurman 1 blijft echter dwarsliggen. Het alternatief is dat wij een eigen pompput moeten laten slaan, kosten ca € 10.000. Buurman 1 wil graag dat wij voor die optie kiezen, maar weigert aan de kosten enige bijdrage te leveren. Is hier niet sprake van misbruik van eigendomsrecht?

woensdag 24 februari 2016