Grondwateroverlast, sinds bouw keermuren buren wateroverlast in kelder

1 reactie

De eigenaar van ons naburig pand heeft dit pand verkregen na aankoop van de oorspronkelijke particuliere bouwer die zichzelf tijdens de bouw van het leven beroofde. Maanden lang was het eigendom onbekend, en bleek grond en opstallen 'rechteloos'. Familie aanvaardde de erfenis niet, vriendin was Belgische en daarbij gold Belgisch erfrecht... complexe tijdrovende situatie. Ondertussen hebben wij vele maanden waterophoping en verzakking met eigen middelen voorkomen (pomp aangeschaft, electriciteit en bij nacht en ontij aan/uitgezet, zelfs tijdens vakanties vervangploeg geregeld enz. enz.). Totdat de huidige eigenaar de grond met opstallen in staat van ruwbouw kocht (febr 2009). Ook tijdens zijn eigendom spreken wij af het nodige te doen (water wegpompen, electriciteit beschikbaar gesteld enz). De huidige eigenaar bouwt dan voort aan bestaande bouw, plaatst kozijnen en... plaatst keermuren rond de oprit die nabij ons huis op kelderniveau in het talud is aangelegd. Ons pad verzakt aanzienlijk terwijl onze bestrating enz al aangelegd was. Verder worden de keermuren aangelegd met beperkte middelen. Geen drainage, geen riool, geen waterbeheer. Niets wat voorgeschreven is in het kavelpaspoort en in de bouwverordening wordt nageleefd. Door het plaatsen van de keermuren ontstaat nu een vreemde situatie. Water van bijna 600 m2 grond loopt tegen huis en keermuren van de buren aan en 'zoekt zijn weg'. Enige weg die het kan nemen is onder ons looppad waar (zoals bij de Gemeente voorgeschreven) drainage en grondwaterriolering is aangelegd. Ons looppad loopt direct langs ons huis en ligt naast de zijwand van ons huis. De drainage kan uiteraard de capaciteit water die voor het overgrote deel afkomstig is van belendend perceel niet verwerken. Gevolg is grondwaterophoping tussen keermuren buren en ons huis (onder ons looppad). De eerste drie jaar van onze bewoning hadden we nooit waterproblemen in onze kelder... sinds de plaatsing van de keermuren van de buren aanmerkelijke overlast en vocht doorslag. Wij legden alles aan conform eisen, de buren plaatsten keermuren maar geheel zonder (wel voorgeschreven) waterbeheer. Van der Velden Riooltechniek ingeschakeld om te kijken of er andere aanleidingen voor wateroverlast zijn dan grondwaterophoping. Dat is niet het geval. Nu Geonius gebeld voor aantonen grondwaterverplaatsing (van buren naar ons)... zij wijzen het terug, grondwaterverplaatsingen zijn zeer moeilijk aan te tonen. Dat is ook een zeer kostbare aangelegenheid. Zij bevestigen wel dat de met het oog waarneembare situatie ertoe leidt dat de waterverplaatsing alleen via ons perceel kan plaatsvinden... lichten alleen toe dat deze vaststelling alleen niet voldoende is om juridische rechtskracht te hebben. Ondertussen houdt de wateroverlast richting onze kelder aan, de schade neemt per regenperiode aanmerkelijk toe... Enigszins ontredderd stel ik de vraag: Wat nu? Simon Roelofs Ganzenvoet 66 6418 PV Heerlen 06-21886707

donderdag 6 mei 2010