Hoe krijg ik fatsoenlijk mijn waterlek gerepareerd?

2 reacties

Heb een lek in mijn plat dak en het dak loopt door naar de achterbuurman. Betreft biteumineuze dakbedekking met kiezels koopwoningen. Diverse dakdekkers kunnen lek niet vinden. Achterbuurman geeft aan geen lek te hebben. Eerste optie door dakdekker: mijn dak loskoppelen van achterbuurman dak. Netjes aan achterbuurman gevraagd voor kopie opstalverzekering zodat de tussenpersoon van de dakdekker dit aan de verzekeringen kon voorleggen voor akkoord. Sindsdien laat de achterbuurman mij voor de poort staan. Hij zit op de bank en doet me gewoon niet open. Tweede optie door dakdekker: een nieuwe laag en dan 10 cm over de scheidingslijn van het dak van de buurman. Dit heeft de dakdekker nagevraagd. Buren mogen geen millimeter over de erfgrens komen van de buren. Dan maar een nieuwe laag precies op mijn dakhelft. Maar stel ik laat dit repareren en heb nog steeds een waterlek? Wat kan ik dan doen? Stel dat het lek van de achterbuurman is, wat kan ik dan daaraan doen?

zondag 9 oktober 2011