Ik heb schade door onrechtmatige aansluiting op mijn riool, wat nu?

5 reacties

Bij de bouw van het naburige pand is zonder toestemming of erfdienstbaarheid de hemelwaterafvoer aangesloten op mijn pand. Dit is gebeurd in 2002. Ik ben eigenaar sinds 2004. In totaal stroomt het hemelwater van ongeveer 200 m2 platdak in mijn riool waardoor mijn souterrain al 2c helemaal blank heeft gestaan met meer dan € 15.000, -- schade tot gevolg. De buren geven niet thuis. Ik heb ze aangemaand en gesommeerd zelf een rioolaansluiting te verzorgen maar ze reageren niet. Mijn erf ligt lager dus het doorsnijden van hun riool is niet echt een optie. Ik heb de Gemeente aangeschreven omdat ik van mening ben dat hier een Gemeentetaak ligt nu het gaat om het onrechtmatig afvoeren van hemelwater. Is dat zo? De gemeente zegt dat het een privaatrechtelijk geschil betref. Ze hebben aangeboden te onderhandelen maar dat is uiteindelijk ook niet gebeurd.

woensdag 6 februari 2013