onderhoud gemeenschappelijk achterpad

1 reactie

Er loopt achter de achtertuinen van ons blokje koopwoningen in Alphen aan den Rijn een achterpad. Hier wonen met ons erbij 8 huiseigenaren omheen. Na een overvloedige regenbui bleek dat in het achterpad tegen mijn stenen schuurtje aan de grond onder de tegels was weggespoeld. Er zat een gat van wel 50 cm diep en 50 cm breed onder die tegels. Ik heb er iets overheen gelegd om te voorkomen dat er iemand in zou stappen en zich zou verwonden en ik heb een brief opgesteld naar de mede eigenaren van het achterpad met de vraag of ze OK waren dat ik dit liet maken. Slechts enkelen reageerden - het was vakantietijd - en ik besloot het te laten repareren. Daarna heb ik de kosten verdeeld en weer een brief rondgestuurd met de vraag om ⅛ van de kosten over te maken. Het ging om een klein bedrag. Allen betaalden behalve 1. Die gaf aan dat de schade zich wel-is-waar in het achterpad bevond maar dat het tegen mijn schuur was en dat ik dus de kosten moest dragen. Hoe zit het met een gemeenschappelijk achterpad? Zijn de onderhoudskosten altijd gelijkelijk te verdelen of hangt het ervan af waar de schade in het achterpad zich bevindt?

vrijdag 12 september 2014