planschadeclaim out of the blue

4 reacties

Wie kan ons adviseren?

Wij hebben een bestemmingsplan laten wijzigen en omgevingsvergunning ingediend tbv splitsing perceel. Ons nieuwe huis dat we op een van de percelen bouwen, staat een paar meter dichter aan de erfgrens en is hoger dan de vorige woning. We hebben van begin af aan alle buren mondeling geinformeerd, gevraagd of er bezwaren waren waar we rekening mee konden houden, en het plan + tekeningen van de zijgevel die in hun zicht is, per email opgestuurd. De reactie was steeds: nee joh, geen problem, leef en laat leven, wij zijn niet moeilijk. Bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn zonder zienswijze of bezwaren onherroepelijk verklaard. Bij de sloop van de vorige woning toonden de buren interesse in de tuinkas: die mochten ze zonder kosten hebben, we hebben geholpen met sjouwen. In de inzageperiode van de omgevingsvergunning hebben dezelfde buren besloten een zwembad in hun achtertuin te plaatsen. Dat kan mooi via ons braakliggende perceel; we hebben de heg (die er tijdelijk uit moest) nog water gegeven tijdens hun vakantie.
Zonder verdere communicatie vonden we nu ineens een planschadeclaim in de bus van 25.000 euro vanwege privacyschending en schaduw op het zwembad. We begrijpen er niets van.
Op internet is er allerlei info over het indienen van een planschade claim: dat is toch o zo makkelijk en kan je de nodige centen opleveren. Nergens staat bij dat je daarmee de belanghebbende buren in een heel lasting financieel packet kan brengen en dat het misschien ook niet zo'n vriendelijk welkom is om dat zonder aankondiging, tegen alle andere vriendelijke communicatie in, in te dienen.
Nergens op internet vinden we advies over onze kant van de zaak. We hebben gevraagd of er bezwaren zijn, we hebben in de zijgevel geen ramen gedaan ivm de privacy in hun achtertuin, er is geen bezwaar gekomen, en nu dit.

Mijn vraag: wie heeft ervaring met een soortgelijke situatie vanuit ons oogpunt? Weet iemand een ervaren planschade-expert die ons kan adviseren?

Alvast dank,
Femke

woensdag 7 augustus 2013