schade na vernieuwing fundering

0 reacties

Zo'n anderhalf jaar geleden is bij ons naast de fundering vernieuwd. De eigenaar van dit pand een aannemer heeft het gekocht met de bedoeling het door te verkopen na volledige renovatie. Wij hebben voor de zekerheid een nulmeting laten uitvoeren door een bouwkundige voordat de werkzaamheden begonnen. De eigenaar van het pand heeft ook bij ons een nulmeting laten verrichten. Na het herstel (dat erg lang geduurd heeft) hebben wij enorme schade opgelopen. Forse scheuren etc. Er is door de eigenaar ook na het herstel opname gedaan van de schade. Nu heeft de eigenaar als laatste het hele dak van pand gehaald dat grensde aan ons platte dak (wij hebben een gelijkvloerse woning) ons pand heeft dus geen aangrenzend pand meer, waardoor wij enorme vochtschade lijden, omdat het water in onze muur naar binnen sijpelt.. Er is na contact wel een plastic zeil over de muur gespannen maar dit helpt niet. Ik heb van ons stadsdeel hier in Amsterdam bouw en woningtoezicht ingeschakeld, zij geven aan niet aansprakelijk te zijn. Verder werd ook de opmerking gemaakt dat ons pand niet meer voldoet aan de wettelijk norm. Ik probeer nu al weken een afspraak te maken met de eigenaar om de schade te herstellen, maar het ziet er naar uit dat deze niet mee wil werken (het wordt een lang verhaal om hier over uit te weiden) en na enige google speurwerk ben ik er achter dat het niet om een erg frisse heer gaat. Ik overweeg nu een civiele procedure op te starten maar wat ik me eigenlijk afvraag is de rol van de gemeente, zijn zij ook aansprakelijk?. Zij hebben de vergunning afgegeven en het hele project ligt nu al maanden stil. Het is in oktober twee jaar geleden dat dit alles is begonnen.

woensdag 20 juli 2011