Ter beschikking stellen van achterpad voor de bouw van een pand

3 reacties

Mijn vraag is als volgt: Ik bezit een perceel met een achterpad in eigendom. (Met mij hebben 4 andere buren dit ook, welke met het zelfde probleem zitten) Tot aan de erfgrens word nu een nieuw pand opgetrokken door mijn "buren". Het zijn geen particulieren, maar een woningbouwvereniging/project ontwikkelaar, welke het pand gaat uitbaten aan een instantie voor gehandicapten. Nu gaat de projectontwikkelaar er vanuit dat het achterpad door ons tot hun beschikking wordt gesteld. Uit het oogpunt van overlast etc, hebben wij dit geweigerd en aangegeven dat het gebruik van ons achter niet nodig is omdat er "overhand gemetseld" zou kunnen worden. Projectontwikklaar wil dit niet, omdat het hun meer gaat kosten. (Overhand metselen kost 50% tot 100% meer tijd) Wat is nu ons recht? Moeten we:
A) Het achterpad tot hun beschikkingstellen, omdat er een bepaald recht is dat zegt dat we dat moeten doen? (dit geldt alleen als er geen alternatief is, dunkt me. En dit is er in ons geval wel)
B) Vast houden aan het feit dat ze het achterpad niet nodig hebben omdat er "overhand gemetseld" dient te worden en dus er een alternatief is? (dit is namelijk mogelijk!!!)

Ik begrijp donders goed dat de oplossing ergens in het midden ligt, maar de projectontwikkelaar heeft in den beginne aangenomen dat het achterpad tot hun beschuikking zou worden gesteld. Ze waren in de veronderstelling dat het geen eigendom is. Dat was het dus wel. Daarna, probeerden ze ons "schadeloos" te stellen door ons 500 Euro te bieden, wat inmiddels al verhoogd is tot 1250,- Euro. Wij houden nog steeds vast aan het feit dat er "overhand gemetseld" zou kunnen worden. Projectontwikkelaar heeft ons geen duidelijkheid gegeven dat dit veel meer zou kosten voor hun! Dat zouden wij namelijk wel appricieren in plaats ons voor een dubbeltje proberen uit te kopen.Kortom, wat nu te doen? A of B?

donderdag 17 juni 2010