Vochtoverlast in mijn pand. Kunnen wij onze buren verplichten mee te werken en mee te betalen?

1 reactie

Mijn vrouw en ik zijn sinds 1994 eigenaar van een pand waarvan de achtergevels/zijgevel op de erfgrens liggen. De grond/het pad van mijn buren ligt 20 tot 30 cm boven de vloer van ons pand. Al vanaf het begin hebben we enige overlast van vocht die aan de onderkant van de muren het pand binnen komt; afbladderende muurverf. Sinds kort heb ik de link gelegd met de hoogte van het pad van mijn buren. Ik wil dit probleem oplossen door een drainage aan te brengen op de grond van mijn buren, welke op 60 cm diepte komt te liggen, met tegen onze muur een strook van 20 cm grind, wat nu betegeld is met normale straattegels. Vermoedelijk willen mijn buren dit wel toestaan, maar hun huis staat te koop en wij willen dat ook volgende bewoners niets aan de situatie met het grind kunnen wijzigen. Het gaat om ongeveer 23 m muur. Bovendien willen wij weten of mijn buren hieraan mee MOETEN werken en of zij ook verplicht zijn dit (mede) te betalen. Het vermoeden bestaat dat voordat wij er kwamen wonen, dit pad/de grond is opgehoogd omdat verderop, achter hun huis, het maaiveld lager ligt. Dit is ook zichtbaar, toen onlangs de riolering werd open gegraven, er geen zichtbaar verschil is met de muur boven en onder de grond.

zaterdag 27 november 2010