Waterschade na verbouwing bovenburen door aannemer

9 reacties

Onze bovenburen zijn gaan verbouwen en hebben daarvoor een aannemer in de arm genomen. Deze aannemer heeft echter een 'losse' waterleiding onvoldoende afgewerkt, waardoor wij waterschade hebben. De oorzaak van de waterschade (deze losse leiding) is inmiddels weggenomen, maar wij hebben nog steeds schade die hersteld moet worden.

Op advies van het Juridisch Loket hebben wij zowel de bovenbuurman als zijn aannemer aansprakelijk gesteld voor directe-, indirecte- en vervolgschade. De bovenbuurman zegt echter dat hij niet nalatig is geweest, omdat hij ter goeder trouw een aannemer in de arm heeft genomen. Zijn aannemer is niet verzekerd en biedt alleen aan de directe optische schade te herstellen ('likje verf').

Wij hebben twee vragen:
1) Kunnen wij onze schade verhalen op de bovenbuurman of moeten wij dit direct bij zijn aannemer doen?
2) Mogen wij eisen dat de schade door een andere aannemer, waar wij wel vertrouwen in hebben en welke wél verzekerd is, wordt hersteld?

Dank voor reacties!

zaterdag 30 november 2013