Wie is er aansprakelijk bij verstopping van een "tussen"-riool?

8 reacties

Wij zijn met 7 gezinnen woonachtig aan een dijk. Op juridische gronden mocht er destijds bij de bouw (ca. 1972) geen riolering in de dijk geplaatst worden. De gemeente heeft toen besloten om een "tussen"-riool aan te leggen in onze achtertuinen, waar de riolering van onze woningen op uit komt. Dit tussenriool staat vervolgens weer in verbinding met het gemeentelijke hoofdriool in de straat achter onze achtertuinen.
Normaal gesproken ben je als bewoner aansprakelijk voor een verstopping op eigen terrein tot de put waarmee jouw riolering op het hoofdriool aansluit. Dit staat ook in folders die gemeenten verstrekken.
Enige weken geleden hebben we een verstopping gehad in het tussenriool. Omdat er bij de gemeente niets bekend was over dit tussenriool (geen plattegrond of juridische vastlegging uit het verleden) heeft zij nu gezegd: We maken het eenmalig schoon maar vanaf heden is een iedere bewoner verantwoordelijk voor de riolering op zijn terrein, dus ook voor een verstopping in het tussenriool. Wanneer mijn buren dus bijvoorbeeld onrechtmatige zaken in het riool zouden dumpen waardoor er op mijn terrein een verstopping ontstaat, dan ben ik verantwoordelijk voor de kosten voor het schoonmaken van de riolering.
Over bovenstaande feiten heb ik de volgende vragen:
1. Kan de gemeente zomaar (eenzijdig) besluiten om het tussenriool als privaatrechtelijke riolering te zien, terwijl bij de aanleg van normale riolering het gedeelte na de put publiekrechtelijke riolering is wanneer het riool in de straat voor het huis ligt? Is het zinvol hier een zaak tegen aan te spannen.
2. Wij hebben de gemeente toestemming gegeven om in onze tuinen graafwerkzaamheden te verrichten mits alles weer in dezelfde staat zou worden hersteld. Mijn tuin is echter beschadigd. Kan ik de kosten voor herstel verhalen op de gemeente?
3. Stel dat de tussenriolering op mijn terrein als privaatrechtelijk wordt aangemerkt. Is het dan reëel dat ik het volle pond aan rioolheffing betaal? Wij zitten feitelijk gezien dan met 7 huishoudens op 1 aansluiting op het hoofdriool en ieder huishouden betaalt volledige heffing.
4. Kan ik ergens jurisprudentie vinden over een gelijksoortig probleem uit het verleden? Ik heb nog nergens iets kunnen vinden.

zaterdag 10 juli 2010