Voor wie zijn de reparatie en onderhoudskosten van de balkons

2 reacties

Ik ben eigenaar van een parterre appartement met boven mij nog twee appartementen, een op de eerste en een op de tweede etage, allen met een eigen ingang.
Nu heb ik een verschil van mening met de twee andere eigenaren van de boven appartementen betreffende groot onderhoud aan hun balkons.
Wij hebben een splitsingakte uit maart 1970 waarin wordt aangegeven welke kosten van onderhoud voor rekening van de VVE is, dus voor rekening van allen. Dit is een heel kort artikel en is als volgt:
“Ten laste van de gezamenlijke eigenaren komen de volgende schulden, kosten en lasten:
….. de kosten van onderhoud van het dak, de goten, de buitenlozingen, de grondleidingen en de buitengevels, waaronder derhalve is begrepen het buitenschilderwerk.”
Dit is alles wat in de splitsingsakte wordt vermeld aangaande gezamenlijke kosten. De balkons worden hierin niet genoemd. Aangezien het balkon tot hun appartement behoord en ik daar niet mag komen of iets over heb te zeggen ben ik van mening dat zij ook zelf voor het onderhoud moeten zorgen. Net zo goed moet ik voor het onderhoud van mijn voor en achtertuin zorgen ook de muurtjes rond mijn voortuin en de erfafscheiding van de achtertuin. Ik heb een tuin zij een balkon. Het lijkt mij ook niet redelijk en billijk dat ik dan wel aan hun balkons zou moeten meebetalen.
Mijn concrete vraag is:
Moet ik, uitgaande van onze splitsingsakte, meebetalen aan de kosten van onderhoud van de balkons van de bovenburen ?

donderdag 30 mei 2013