verenigings bestuur

0 reacties

Ik ben sinds enkele jaren bestuurslid van een vereniging. Ik heb in die tijd een nieuwe secretaris zien komen. In 2014 trad de toenmalige voorzitter terug. De secretaris nam zijn functie over tot dat een nieuwe voorzitter zou zijn gevonden. Zo'n 20 maanden geleden overleed de penningmeester plotseling. Ook die functie werd "waargenomen"door de voorzitter/secretaris die nu dus eigenlijk in zijn eentje het volledige dagelijkse bestuur van de vereniging vormt. Er heeft zich een jaar geleden een nieuwe penningmeester aangemeld. Die is weliswaar als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar bij de betaalrekening van de bank is nog steeds zijn functie niet gemuteerd waardoor hij niet bevoegd is. Die bevoegdheid ligt nog steeds bij de dagelijks bestuur man. De nieuwe penningmeester heeft nog geen bevoegdheid omdat bij een kascontrole die aansloot op het verenigingsjaar waarin de penningmeester overleed een financiële onduidelijkheid aan het licht kwam. Dit hiaat was ontstaan onder de overleden penningmeester.Het probleem zou door DB-man worden opgelost. In het bestuur kreeg hij dat vertrouwen. Tot vandaag is er echter nog geen duidelijkheid. Bij het overlijden van de pennningmeester (aug 2015) heb ik gezegd dat het bestuur op zeer korte termijn bij elkaar moest komen om de ontstane omstandigheden te bespreken en te regelen. Dat werd volgens de DB man niet nodig geacht. De betreffende man laat zich niet door mij overtuigen. Heeft naar eigen zeggen wel grotere bedragen moeten verantwoorden. Ik ben echter van mening, dat het dagelijks bestuur niet bij een persoon kan zijn ondergebracht en dat een bij de KvK ingeschreven penningmeester volledig bevoegd dient te zijn. Daarbij ben ik denk ik dat het gat dat ontstaan is onder een overleden persoon spijtig genoeg maar moet worden afgeschreven. De overleden kan immers geen duidelijkheid meer geven.
Omdat deze zaak nu al langer speelt heb ik geëist van het bestuur (de DB-man)dat er binnen nu en 6 weken duidelijkheid is en dat het bedrag wordt afgeschreven dan wel terecht is.
Mijn vraag aan U:
Is die eis gerechtvaardigd en wat kan ik als daar niet aan wordt voldaan? Ik heb laten weten dat ik dan opstap uit het bestuur maar daarmee is de zaak niet opgelost.

vrijdag 21 april 2017