Artikel 380 boek 1 van het burgerlijk wetboek

0 reacties

Op 27 mei 2016 is een uitspraak van de rechtbank Zutphen ontvreemd waar wij beide onder curatele gesteld. Waar voor de zittingsdatum datum door de openbare minister afdeling pakket gevraagt om een sommatie van € 79,00 per persoon te doen betalen. Waar wij de sommatie niet hebben uitgevoerd. Omdat de aanvraag niet door ons zelf is aangevraagd maar door mevrouw. G.J. Groot Obbink van de RIBW Arnhem aan de Velperweg 11.
Waar nu ook nog nooit een uitspraak van de officier van justitie is ontvangen. Blijkt dat de Bewind&Curatele bedrijf van Melse Wassink aan de Horaplein 9 te Ede die zelfs medich stukken doet ontvreemden van ons beide en bij meerdere oproepen van de Rechtbank Zutphen weten te ontvreemden.
Wij hebben meerdere malen de rechtbank Zutphen doen vragen om Melse Wassink te Ede te doen ontslaan . Waar nooit een antwoordt te doen ontvangen. Wij krijgen het idee dat wij op artikel 1 boek 1 van het burgerlijk wetboek worden misleid door het team Melse Wassink en de Rechtbank Zutphen. U kunt zien op het internet dat Melse Wassink vele klachten doen veroorzaken.
Wij willen u vragen of u hun doen ontslaan omdat wij niet de aanvraag hebben ingediend

maandag 1 mei 2017