Bewindvoering

1 reactie

Geachte rechter, 06-03-2017

Ik heb een paar gegevens op papier gezet, en zou dit willen oplezen zodat ik niets vergeet. Ik wil u hiervan meteen een kopie overhandigen. En wil ook graag dat u hierna kijkt en behandeld.

Derde keer opheffing C bewindvoering en budget beheer
Ik doe nu voor de derde keer een verzoek tot opheffing van het bewind, C bewindvoering en budget beheer.
En daar ik het bewijs wil zien waarin staat dat ik verplicht ben onder bewind te staan.

NPO onderzoek
Ik heb in september 2016 het NPO onderzoek naar u opgestuurd. Dat ik van u moest laten maken.
Ik wil het bewijs dat u heeft, ook hebben. Nu ik een NPO heb laten maken voor € 700,-
Het is niet bekent bij het revalidatie centrum Reade waar ik 3 maanden intern heb gezeten, het is niet bekent bij het Z.M.C ziekenhuis te Zaandam of bij Heliomare.
Hoe en waar is dit NPO dat u in het bezit heeft gemaakt.
Met die verstaande dat ik wel mijn eigen in levens onderhoud kan voorzien. Mijn eigen beslissingen kan maken. En mijn eigen leven kan leiden. Mijn eigen administratie kan doen.

Dit is aangevraagd door E/K medewerker van Heliomare, die het nodig vond dat ik onder bewind moest staan. Omdat zij het te moeilijk vond. Er zijn ook financiële hulp verleners van en bij Heliomare in plaats van meteen een bewindvoerder.
E heeft in 2012 duidelijke uitleg gekregen van Reade dat dit niet nodig is.
Zie Patientendossier Reade
Maar het bewind zal dan alles van de huur regelen en huursubsidiewet aan vragen. De mede werksters van Heliomare wisten niet hoe dit moest.
Ook niet hoe ze Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget aan moesten vragen. Er is mij toen een bewindvoerder aangesmeerd-aangepraat. Ik wist niet wat het was en dat je er zoveel geld voor moet betalen. En een nieuw NPO onderzoek koste € 1500,- om er vanaf te komen. In 2014 was het € 92,50 p/m en nu in 2017 al € 120,00 p/m. Ik vind dit helemaal niet te begrijpen vooral omdat Heliomare hier juist voor kwam.
Bewijs ziet u met de correspondentie van Reade en Heliomare.
Voor het bewind van mevr. C begon heb ik zelf huur toeslag, zorg toeslag, kindsgebonde budget aangevraagd. Dus dit hoefde mevr. C ook niet te doen.

UWV geld a € 2.464,72 Febr. En Maart. 2014 is weg.
Bij diverse keren na vraag gedaan te hebben bij mevr. C heeft zij mij tot nu toe geen antwoord gegeven. Mijn loon is op 23 januari 2014 op de ING Bank gestort en daarna 23-04-2014 op de ABN bank.
Ik mis 2 maanden te noemen; februari en Maart 2 x € 1.232,36 = € 2.464,72 Mevr. C haalt hiervoor wel 2 x € 2.000,- van mijn spaarrekening. Waar is dat loon gebleven?
Mevr C moet het toch gewoon met mijn UWV uitkering redden? A € 1.232,36
Mevr. C. vind dat ze daar geen antwoordt hoeft op te geven. Deze vraag heb ik haar via de mail gesteld, aangezien ik telefonisch niet met haar kan communiceren want ze heeft geen tijd.
Hoe ik er achter ben gekomen dat dit bedrag weg is, zag ik in de verantwoording van mevr. C staan aan de rechtbank. Ik heb van haar via de laatste rechtszaak een stapel bank afschriften gekregen. U zou dit wel na gekeken hebben en daar uit kon u opmaken dat ze het goed had gedaan. Maar ik kan mijn geld er niet op terug vinden. Alles lag éérst vreselijk door elkaar dat heb ik eerst allemaal uit moeten zoeken. Maar op geen één bankafschrift staat mijn UWV uitkering van de maanden febr. en maart 2014 2x € 1.232,36 = € 2.464,72 wel die 2 x € 2.000,- dat samen € 4.000,- is die mevr. C gewoon even van mijn spaar rekening haalde. Waarom ze moet het toch gewoon met de UWV uitkering
2 x € 1.232,36 kunnen doen?? En waar is mijn uitkering dan. Mag ik hier een antwoord op.

A geld waar is dat gebleven?
Op de rekening en verantwoording aan de rechtbank, staat niets over de periode 13-02-2014 t/m 07-07-2015 van de A rekening.
ING rekening opgezegd 07-07-2015 waar is dat geld gebleven. € 750,-
Niets over de periode van de ING bank . U zou dan kunnen zien dat de ING bank wel gebruikt werd en dat ik er zelf geld op stortte en dingen van betaalde.
ING € 750,- = spaar geld van R € 9,100,-

Alle spaar rekeningen worden opgezegd en word opgenomen.
Ik moet overal toestemming voor vragen. Terwijl het mijn geld is, Jaren gespaard heb. En mevr. C mag zonder overleg, zonder motivatie of rede alles op heffen. En wat doet ze met dat geld. Ik kan het niet terug vinden op de bank afschriften.

A heeft ze zomaar opgezegd.
Voorts heeft mevrouw C de A verzocht op 5 april 2014 om het certificaat K61 af te willen kopen. Een bedrag groot van € 10.803,03 deze is uitbetaald op 11-06-2014. Zij had dit bedrag ook voor 3 jaar vast kunnen laten staan. Waarom mag zij dit zonder overleg? Zonder goedkeuring van mij en ook niet van de rechtbank dit geld opnemen en hier niets over melden.
Waar is het geld gebleven en waar is dit voor nodig? Iets waar ik al jaren op spaar dit zomaar op te zeggen en op te nemen. Deze rekening stonden op mijn dochter K en mijn zoon R zijn naam. Dit is zonder mijn toestemming gedaan en ook zonder rechter toestemming. Onteigening van spaargeld van mijn 2 kinderen.

In juni 2014 heeft meneer G. meteen gevraagd om het AEGON geld op de ING Bankrekening van R over te maken. En haar uit gelegen dat het bedrag eerst dan op mijn ING rekening gestort moest worden alvorens het op R rekening kon. Maar zo een groot bedrag mag ze niet zonder toestemming van de rechter over maken.
Ik heb diverse keren gevraagd of mevr. C dan € 5.000,- over kon maken op ING bank van R. En met de tijd weer eens € 5.000,-.
Heeft C voor de Aegon rekening wel toestemming gevraagd aan de rechter?
Dat was € 10.803,03

Tot slot opheffing van ING
Mijn ING rekening was tot voor 07-07-2015 nog in gebruik en zomaar heeft mevr. C. zonder overleg of rede de ING rekening opgeheven a € 750,- en mijn zoon R zijn ING rekening ook opgeheven. Een bedrag groot van € 9.100,-
Mevr. C wist hier zeker alles vanaf. In de intake/ kennismakings- gesprek met mevr. C in november en december 2013 is hier uitbundig en uitgebreid over gesproken en weet bijna zeker dat ze hem daarom vóór 2 februari 2015 niet heeft opgezegd. Omdat ik u toen al om opheffing van het bewind, mevr. C heb gevraagd, heeft mevr. C dit nu op 7 juli 2015 wel gedaan.
Ook mijn zoon zijn ING rekening. A € 9.100,- en waar is dat geld nou? C geeft geen antwoord. Waarom is de ING rekening van mij en die van Ryan opgezegd. De kosten waren het niet. De ING is € 4,35 per 3 maanden.
Wil graag hier de toestemming hier van zien en krijgen. En de aanvraag die mevr. C dan gedaan zal hebben hiervoor.
Vraag afschriften ING
Heeft u de ING bankafschriften al van 2015 gehad, Deze vroeg ik ook al bij de vorige zitting. Speciaal die vanaf mei 2015 juni en juli. Ik heb nog helemaal geen ING afschriften gekregen.

Ik mis dus een behoorlijk geldbedrag in het geheel.
Daar mevr. C. geen open kaart met mij speelt en zomaar acties onderneemt die ik niet weet, en waar ik zeker niet achter sta, nooit geen toestemming voor gegeven heb, met mijn geld of bankrekeningen is mijn vertrouwen zoals ik al eerder heb aangegeven volledig weg. U kunt haar verantwoording vinden onder BM nummer: 51497. Dan kunt u dit zelf vergelijken.
Mevrouw I. heeft geen schulden, ook nooit gehad ook.

A is over gegaan naar Z ziekenfonds.
Dit is hebben zij naar mevrouw C gestuurd ook mijn ziekenfonds pasjes. Z ziekenfonds haalt nu dus automatisch het ziekenfonds geld van mijn rekening. En dus betaalde C. 2 of 3 x € 152,13 per maand aan de Agis. Dit was ook automatisch maar omdat ze overgenomen waren hoefde dit niet meer, en nu ging mevr. C. Koning het zelf overmaken van mijn rekening naar de Agis. Ik betaalde al 3 maanden dubbele ziekenfonds.
Is dit nu gestopt en terug gestort?? en wat is er met dat geld gebeurd kan ik ook niet terug vinden op de bankafschriften die ik van Mevr. C heb gekregen.

Tandarts word niet meer vergoed. Medicijnen moet je nu bijbetalen.
Medicijnen geld per maand is ongeveer een € 10,- a € 20,- hier voor waren 2 brieven van de huisarts dat deze medicijnen echt nodig zijn. Krijg ik eerst een mail na een week of het wel echt nodig is en een 2de mail of ik geen andere medicijnen kan krijgen. Maar het per maand eens automatisch over te maken dat kan niet. Moest het iedere maand aldoor zelf betalen en dan het bonnetje bij haar inleveren.

Diabetes en moet sporten
Mijn zoon R zit tegen de chronische stofwisselingsziekte diabetes aan. Door zijn overgewicht. Hij moet dus veel bewegen. R zat op BMX fietsen en op dansen.
Dit heeft ze ook gewoon stop gezet. Als het bewind gestopt word hou ik € 120,- over en kan mijn zoon weer sporten. Goede motivatie om het bewind te stoppen.

Grootste motivatie is als ik al mijn bankafschriften krijg om naar een echte rechter te gaan en al mijn geld terug te halen.
Op 09-08-2013 is mijn vader over leden.
En in 2016 is zijn spaargeld uitbetaald. Dit hebben ze op de rekening van mevrouw C uit gekeerd. € 17.000,- omdat het niet mijn rekening is krijg ik verder geen informatie. Ik vraag het aan mevr. C . Krijg als antwoord je hebt voor € 19.000,- getekend. En verder krijg ik geen informatie van haar.

Op 02-04-2014 betaald c 3x electra 1x € 180,- 1x € 160,- en 1x € 140,-

Op 02-04-2014 haalt c € 85,33 maand vergoeding er af
Op 02-04-2014 haalt c € 2.000,- Overboeking spaar rekening
Op 02-04-2014 haalt c € 42,66 maand vergoeding er af

Op 13-02-2014 word er € 600,- af gehaald voor de zilvervloot en hierna zal er € 25,- per maand over gemaakt worden. Maar ik kan hier niets over terug vinden.

Op 16-04-2014 haalt c € 2.000,- overboeking spaar rekening
Op 22-04-2014 haalt c € 387,50 Bewindvoerders Intake kosten er af
Op 22-04-2014 haalt c € 387,50 Intake vergoeding er af
Op 22-04-2014 haalt c € 600,- Overboeking spaar rekening

Nergens staat mijn uitkering maand Februari, Maart en April en bewind haalt wel € 4.600,- van mijn spaar rekening. Wat is er gebeurt met mijn uitkering.

Hierna komt mevr. C iedere maand geld te kort

Het spaargeld is en blijft inderdaad van de cliënt.
De bewindvoerder/ster dient er op te letten dat het vermogen niet afneemt.
Hoe komt het dat mijn spaargeld nu nog maar € 6.100,- is. Mevr. C hoort er voor te zorgen dat dit niet gebeurd. Bewind voerder kan niet met geld omgaan.

VERMOGEN van I
Omdat alles op één rekening is gestort volgens bewind zal er dus € 66.536,14 op moeten staan. En geen € 6.000,-
Mevr.I is het bewind in gegaan zonder schulden.
Mevr. I heeft geen schulden. En had voor 13-02-2014 ook geen schulden.

zondag 19 maart 2017