Verschillen bedragen in opnamekosten Rabobank

0 reacties

Betreft: Opnamekosten doelspaarrekening Rabobanken

Op 22 december 2016 heb ik als gemachtigde van mijn moeder van haar doelspaarrekening
€ 82.125,- opgenomen. Hierbij werden € 2.878,07 opnamekosten in rekening gebracht.
Deze rekening is geopend op 17 april 2012.

Tegelijkertijd heb ik van de doelspaarrekening van mijn moeder bij een andere Rabobank € 100.480,36 opgenomen.
Hierbij werden € 2.619,64 opnamekosten in rekening gebracht.
Deze rekening is geopend op 23 april 2012.

De rente op beide rekeningen is 4,5% en bij beide rekeningen zijn dezelfde ‘Voorwaarden Rabo DoelSparen’ verstrekt.

In procenten zijn de opnamekosten voor het ene kantoor 3,50% en voor het andere kantoor 2,61%.

Ik heb hier rond de opnamedatum met de Rabo contact over gehad, hoe dat dit verschil mogelijk is, maar geen afdoende verklaring voor het grote verschil tussen de opnamekosten ontvangen.

Mijn broer is bang, dat de Rabobank met de lage opnamekosten misschien een foutieve berekening gemaakt heeft en wij alsnog te weinig betaalde opnamekosten af moeten rekenen.

Het betreft 2 Rabobanken in verschillende regio's daar wij toen in de tijd van het depositogarantiestelsel gebruik wilden maken.

Ik blijf het toch een vervelende en vreemde zaak vinden.

Loop ik het risico alsnog opname kosten aan de andere Rabobank terug te te moeten betalen, mocht de berekening verkeerd zijn?

woensdag 24 januari 2018