Verzorgingstehuis weigert medische informatie over demente moeder

2 reacties

Mijn moeder is zonder mijn weten door mijn broer in een verzorgingstehuis geplaatst. Mijn moeder blijkt dus last van dementie te hebben, want de zorginstelling is voor mensen met dementie.
De onderlinge familiebanden zijn al jaren slecht en ik was niet op de hoogte van de toestand van mijn moeder, ze woonde in een aanleunwoning. Mijn broer en schoonzus blijken zich nu ineens spontaan over haar te hebben ontfermt, en hebben haar in een verzorgingstehuis geplaatst Mijn moeder zit hier dus al 5 weken inmiddels. En ze wil daar niet zijn en heeft mij via via om hulp gevraagd. Nu wil ik graag van het verzorgingstehuis informatie over haar medisch dossier. Maar ik krijg geen inzage in haar dossier omdat mijn broer de contactpersoon is, en er mag alleen via de contactpersoon informatie gegeven worden. Dat is het beleid van de zorginstelling.
Nou is natuurlijk de vraag of de zorginstelling mij die informatie mag weigeren, ook al is dit hun beleid.
Mijn broer is geen curator,bewindsvoerder/mentor, maar schijnt wel de financiën te beheren.

zaterdag 27 augustus 2016