Aansprakelijkheid bij aanrijding

3 reacties

Tijdens het inparkeren van mijn auto in een rij parkeerplaatsen (dwarsparkeren, dus haaks op de rijbaan), was de auto rechts naast mij zo onvoorzichtig om zonder te kijken zijn deur open te zwaaien. Gevolg hiervan was dat, doordat ik geen mogelijkheid kreeg om te remmen, zijn deur kapot heb gereden.

De verzekeraar heeft mij aangegeven dat, doordat wij beide een bijzondere verrichting uitvoerden, er sprake is van gedeelde schuld. Mijns inziens kan deze aansprakelijkheid echter niet bij mij liggen, aangezien mijn snelheid door het haaks inparkeren dusdanig laag was, dat de andere bestuurder mij zonder moeite had kunnen zien. Slechts door zijn onoplettendheid ben ik tegen zijn deur aangereden.

Mijn vraag is zodoende, is de constatering van mijn verzekeraar juist en ligt de schade ook bij mij?

vrijdag 9 december 2016