betwisting factuur wegslepen container

2 reacties

Wij hebben afgelopen weekend een container van 30m³ gevuld met zand. Maandag beelden we de firma op om de container te laten ophalen. Bij de ophaling krgen we te horne dat de container niet weggehaald kon worden omdat deze te zwaar geladen was. De container was niet geschikt voor grond. Na enig over en weer bellen kwam er een oplossing uit de bus. Er werd een kleinere container gezet van 10m³. Door gebrek aan plaats werd de container gedeeltelijk voor de garage van de buren geplaatst. Zij waren op de hoogte. Dit zou een tijdelijk euvel zijn want de container zou opgehaald worden nadat deze vol was. Om 16u belden we de firma om te zeggen dat de container vol was. Echter kwamen ze de container niet meer halen. Nu hebben de buren de politie erbij gehaald met als gevolg dat de container van 10m³ werd getakeld door de depannage dienst. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Nu wil de firma van de container de kosten aan ons doorrekenen omdat wij aan de chauffeur gezegd hadden dat de container geplaatst mocht zoals bovenstaande vermeld. De politie echter zei ons dat ongeacht wij zeiden de chauffeur deze niet had mogen plaatsen. Kan de firma ons de factuur van de takeldienst doorrekenen?

woensdag 26 juli 2017