lening van ex-man door beide partners getekend

4 reacties

Beste Forumleid(st)er,

ik heb het volgende probleem:

Mijn ex-man is jaren geleden een lening aangegaan bij een financiële instelling.
Hiervoor hebben wij destijds beiden moeten tekenen.

Toen we zijn gescheiden enige jaren geleden, is door de rechter in alle redelijkheid schulden verdeeld. De lening die hij is aangegaan(en waar ik voor ook getekend had), en mijn kredieten zoals een doorlopend krediet en een creditcard. Die laatste zijn voor mijn rekening, de lening van hem voor zijn rekening.

Echter, aangezien die lening ook op mijn naam staat helaas, krijg ik continue brieven over herinneringen, aanmaningen, en overzichten. Ik ben ook aansprakelijk blijkbaar.
Hetzelfde ontvangt hij dus.

Helaas is er voor zover ik weet niets aan te doen om die lening alleen op zíjn naam te krijgen, zo had ik vernomen door mijn advocaat oa destijds.
Nu kreeg ik een brief met melding over ingebrekestelling en de waarschuwing dat indien het overblijvende saldo niet binnen 8 dagen wordt betaald het overgedragen wordt aan de gerechtsdeurwaarder.
Mijn vraag hierin is: zal er indien nodig beslag gelegd worden op zijn loon aangezien hij afgelost heeft al die tijd(voor over ie dus heeft afgelost)en ook van zijn bankrekening, of zal er ook beslag gelegd worden op míjn inkomen.
Ik heb een bijstandsuitkering en inkomen uit loon. Het is tezamen het bijstandsinkomensniveau.
Ik ben huiverig hiervoor, vandaar mijn vraag.

ps, mijn ex opent nauwelijks de brieven van de financiële instelling, of haalt ze niet op.

alvast dank,

vriendelijke groet
Liz

zaterdag 13 mei 2017