Schade bij handeling in opdracht, wie is verantwoordelijk?

3 reacties

Rond sinterklaas 2017 heef mijn minderjarige kleinzoon van kennissen opdracht gekregen om op pakjesavond op hun deur te bonzen teneinde voor de kinderen te suggereren dat sinterklaas dit doet. Bij dit bonzen is er glasschade aan de deur ontstaan. Mijn concrete vraag is: Wie is verantwoordelijk voor deze schade; Mijn kleinzoon, diens ouders of de opdrachtgever. En in geval van verzekering, wiens glas- en/of WA verzekering dient aangesproken te worden

vrijdag 2 februari 2018