SCHENDING PRIVACY TUSSEN GEMEENTEN

9 reacties

HH Vaste kamer commissie :

Ben .... ..... van ..-..-.... en heb een vervelend voorval meegemaakt in ....... ... ... ......
op postcode adres 0000 00 0000 waarbij ik het slachtoffer was geworden door huiselijk geweld . De dader is toen gestraft door de Politie aldaar zonder dat er PV is opgemaakt en door Veilig Thuis 1 met een Huisverbod van tien dagen . Nu komt het voorval dat ik op het punt stond om te verhuizen naar ..... wat inmiddels heeft plaats gevonden . Nu wil het volgende dat van uit Veilig Thuis 1 er een overdracht gesprek heeft plaats gevonden naar Veilig Thuis 2 zonder mij daar over in te lichten , terwijl er in het privacy reglement van de GGD 1 duidelijk staat vermeld onder de volgende kop :

Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens , Hoofdstuk Persoonsregistratie bladzijde 34 , volgens meegestuurde bijlage , onder het kopje op de zelfde bladzijde staat bij grondslagen onder A Deze registratie is gebaseerd op de volgende grondslagen : TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE nu wilt het geval dat ik nooit ben ingelicht en nooit toestemming heb gegeven omtrent de tekst voornoemd in een regel hier eerder genoemd .

Het overdracht gesprek van Veilig Thuis 1 naar Veilig Thuis 2 heeft reeds plaats gevonden op de , in 2 , onder leiding van twee medewerkers van Veilig Thuis 1 en Dhr ....... van 3 , en verscheidene aanwezigen op de burelen van Veilig Thuis 1 waarvan ik niemand ken . Nu heb ik al contact gezocht met Veilig Thuis 2 en er is mij te kennen gegeven dat het docee is gesloten terwijl ik nog steeds niet weet wie waren er daar ? en is er ook gesproken over medische zaken omtrent mijn persoontje en wie zaten daarbij ?

Contact persoon Veilig Thuis 2 ( brief ons kenmerk 000000 )

Nu is mijn telefonisch te kennen gegeven door naar ik meen Dhr ? , dat ik een mail moest sturen naar de Hr ?
Dit heb ik gedaan zie volgende tekst :

Hoogachtend Hr ? :

Ik wou graag inzage in mijn docee , in Uwer bezit over o.a. de overdracht gesprekken van veilig thuis 1 naar veilig thuis 2 die zijn gevoerd op Uwer burelen op 2 te 2 en in het bij zijn van o.a. de Hr: 3 en twee medewerkers van Veilig Thuis 1 , hopende op Uwer medewerking

Nu kreeg ik als antwoordt per brief zonder kenmerk en getekend door I.O. Hr: ? , dus niet door de persoon zelf dat ik een verzoek in moet dienen met copie id kaart en of andere bescheidenen waar uit blijkt dat ik de persoon bent die dit wilt weten en dat voornoemde Hr Zegers binnen 4 weken zal reageren handelt omtrent het PRIVACY REGELEMENT eerder genoemd door mij , terwijl mijn privacy is geschonden . Rest mij het volgende waarom is men nu vanuit Veilig Thuis 2 en ook Veilig Thuis 1 zo ineens gesteld om de Privacy van wat hun voor info hun mogen geven over mij naar derden ? En waarom is mijn Privacy wel geschonden door beide instanties uit 2 en 1 is dat wel toegestaan ?.

Dit alles ter info aan de commissie : Hopende op Uwer medewerking want ik vind dat het een democraties recht is dat ook mijn privacy gewaarborgd is . en dat Veilig Thuis organisaties zich daar aan moeten houden want momenteel loop ik tegen allemaal blokkades op

Mvgr

maandag 31 juli 2017