Vorderen verwijderen opstal derde van eigen grond

8 reacties

Enkele maanden geleden heeft de ROVA bovengrondse afvalcontainers geplaatst op de grond van de VVE. Op deze grond stond reeds een ondergrondse cointaner ten behoeve van de bewoners van de vve. De 5 tal extra bovengrondse containers zijn geplaatst ten behoeve van een nieuw gerealiseerd appartementencomplex door een investeringsmaatschappij. De VVE heeft voor de plaatsing van de nieuwe bovengrondse cointaners welke niet zijn geplaatst voor haar eigen bewoners geen toestemming verleend. Na het aantekenen van bezwaar bij ROVA is er een korte onderhandeling geweest om toch toestemming te krijgen, de ROVA gaf aan dat zij inderdaad geen recht hadden tot plaatsing zonder toestemming van de eigenaar van de grond namelijk de VVE. Het aanbod van de vve was het verlenen van toestemming met de randvoorwaarde dat het terrein werd heringericht op kosten van ROVA of de gemeente (opdrachtgever ROVA voor het faciliteren van afvalmanagement). Hierop werd geen reactie gegeven. Na wedervraag op reactie kreeg de VVE een kort bericht van 1 zin dat er gekeken werd naar een andere locatie. Hierop heeft de VVE gecommuniceerd dat er hierbij vanuit werd gegaan dat er geen gebruik gemaakt werd van het aanbod en de containers binnen een redelijke termijn van 2 maanden verwijderd dienden te worden. Wij vernemen inmiddels niks meer van de ROVA en de containers zijn niet verplaatst. Hoe kan ik vorderen tot verwijdering van de containers? Moet ik hiervoor een aanmaning schrijven en op welk wetsartikel? En kan ik hierbij een boetebeding opnemen voor elke dag dat de containers onrechtmatig op de grond van de VVE staan? Heel erg bedankt voor jullie inzichten en kennis.

Gr.
Dennis

dinsdag 8 mei 2018