Conflict met de VvE

Opgelost!
13 reacties

Op het parkeerterrein van de VvE is door enkele bewoners een fietsenhokje gebouwd. Het is gebouwd in het verlengde van een rij van negen parkeerplaatsen die door de bewoners zijn voorzien van een carport, dus zogenaamd als tiende carport. Het fietsenhokje is nooit officieel door de leden van de Vve goedgekeurd maar er is ook geen bezwaar aangetekend door de bewoners. Eén bewoner heeft echter wel bezwaar gemaakt tijdens de bouw omdat de wand van het fietsenhok, grenzend aan zijn parkeerplaats, het in- en uitrijden bemoeilijkt. Ook het in- en uitstappen wordt bemoeilijkt omdat de wand precies op de scheidslijn is gebouwd. Verzocht werd de wand wat op te schuiven zodat parkeren geen probleem zou opleveren. Hieraan is nooit gevolg gegeven. Nu onlangs door de notaris is bekend gemaakt dat het fietsenhok door natrekking in volledige eigendom is gekomen van de VvE, werd dit door de gebruikers (bouwers) van het fietsenhokje niet bij de leden bekend gemaakt. Hierdoor is boosheid ontstaan bij de eigenaar van de bewuste parkeerplaats die vervolgens alles in het werk heeft gesteld om de bouwers van het fietsenhok, maar ook het bestuur te wijzen op haar nalatigheid. Inmiddels is er een nare sfeer ontstaan binnen de VvE en wordt er niet adequaat naar een afdoende oplossing gezocht. Reden waarom ik De Rijdende Rechter vraag wat hieraan is te doen. Om de zaak in rechte te beslissen vind ik persoonlijk erg zwaar. Er is jurisprudentie van precies eenzelfde zaak waarbij het Hof in Leeuwarden, de Rechtbank in Assen in het gelijk stelt dat het besluit van het bestuur van een VvE nietig heeft verklaard. Zij moeten alsnog naar de notaris.
Mijn wens aan het bestuur en aan de bouwers van het fietsenhok (waarvan twee tevens bestuurslid zijn!), is om alsnog naar de notaris te gaan. Indien zij dat niet wensen vanwege de hoge kosten, moeten zij het fietsenhok ontmantelen. Hiermee zijn alle veroorzaakte problemen, in één klap uit de wereld.
Tot slot moet nog worden gesteld dat één der bouwers bereid is gevonden om van parkeerplaats te ruilen. Ruilen is ingevolge de splitsingsakte mogelijk, mits betrokkenen dit vastleggen bij de notaris. Dit is niet geregeld.

dinsdag 14 augustus 2018