Onrechtvaardige stemrechtverdeling in akte van splitsing appartementsrechten

1 reactie

Als lid van een VVE met in totaal 13 leden wordt ik geconfronteerd met het feit, dat er een onrechtvaardige verdeling van het aantal stemmen tussen de verschillende appartementseigenaren in de akte van splitsing is vastgelegd.
Bij 5 appartementseigenaren is hun parkeerplaats in de appartementsrechtomschrijving inbegrepen. Bij de overige 8 appartementseigenaren is deze parkeerplaats in een apart appartementsrecht vastgelegd.
Bij het bepalen van het aantal stemmen worden aan de appartementsrechten van de apart vastgelegde parkeerplaatsen ieder 4 stemmen toegekend, die de hiervoor genoemde 5 appartementseigenaren voor hun inbegrepen parkeerplaats moeten ontberen. Zodoende ontstaat een situatie waarbij de appartementseigenaar met het grootste breukdeel (en de hoogste bijdrage per maand) pas op de 4e plek komt qua aantal stemmen (totaal aantal verdeelde stemmen 149). Zo zijn er ook twee appartementseigenaren met een volkomen identiek appartement (én breukdeel én maandbijdrage) waarbij de een slechts 63% van het aantal stemmen van de ander heeft. Het per parkeerplaats toegekend aantal stemmen (4) weegt namelijk zwaar in de totale verdeling. De appartementen zelf (ook die met inbegrepen parkeerplaats) krijgen 6 tot 9 stemmen.
Mijn vraag. Is deze onrechtvaardige verdeling ook onrechtmatig en is daardoor de splitsingsakte foutief en door de notairs kosteloos te herstellen of moet er over een aangepaste stemrechtverdeling worden gestemd in de ALV?

maandag 5 maart 2018