Opeisbaarheid niet-betaalde 6% rente bij schuldigerkenning

1 reactie

Ouders hebben twee kinderen en bij beide hebben zij een schenking op papier gedaan. Bij één kind is netjes elk keer de 6% rente betaalt, maar bij één kind niet.
Inmiddels zijn beide ouders overleden en is de schenking opeisbaar. Één kind betaalt over het geschonken deel geen erfbelasting, het andere kind valt onder artikel 10 Successiewet en is dus wel belastingplichtig.

Nu is de vraag of het kind, waarbij de 6% rente nooit is betaalt, alsnog deze (samengestelde of enkelvoudige?) rente aan de belasting moet voldoen én of deze rente opeisbaar is bovenop het bedrag dat bij notariële akte is vastgelegd als een schuldigerkenning.

woensdag 25 oktober 2017